Medeni Durum

Bugünkü konuda kişinin medeni durumu nişanlı, bekar, dul, erkek arkadaş, kız arkadaş sözcükleri ve bunları sorularını ve yanıtlarını beraber öğrenelim:

Bekar

Wolny / Wolna (T.O =  Volnı / Volna) –> Bekar

Nieżonaty (T.O = Niejonatı) –> Bekar (erkek)

Kawalerem (T.O =  Kavalerem) –> Bekar erkek

Niezamężna (T.O =  Niezamenjna) –> Bekar (kadın)

Jestem kawalerem (T.O =  Yestem kavalerem) –> Ben bekarım         <- Erkekler için

Jestem nieżonaty (T.O = Yestem niejonatı) –> Ben bekarım               <- Erkekler için

Jestem niezamężna (T.O =  Yestem niezamenjna) –> Ben bekarım    <- Kadınlar için

Evli

Małżeński (T.O = Mavzenski) –> Evli

Żonaty (T.O = Jonatı) –> Evli (erkek)

Zamężna (T.O = Zamenjna) –> Evli (kadın) <- Çok kullanılan

Mężatką (T.O =  Menjantko) –> Evli (kadın)

Evli Erkek

Jestem żonaty (T.O = Yestem jonatı) –> Ben evliyim

Czy pan jest żonaty? (T.O =  Çı pan yest pan jonatı?) –> Evli misiniz?

Jest pan żonaty? (T.O =  Yest pan jonatı?) –> Evli misiniz?

Evli Kadın

Jestem zamężna (T.O = Yestem zamenjna) –> Ben evliyim

Czy pani jest zamężna (T.O =  Çı pani yest zamenjna?) –> Evli misiniz?

Jest pani mężatką? (T.O = Yest pani menjantko?) –> Evli misiniz?

Czy on jest żonaty? (T.O = Çı on yest jonatı) –> O evli mi?           <- Erkekler için

Czy ona jest zamężna?(T.O = Çı ona yest zamenjna?) –> O evli mi?

Nişanlı

Zaręczyny (T.O = Zarençını) –> Nişanlanma

Narzeczony (T.O = Nazeconı) –> Nişanlı (Erkek)

Narzeczona (T.O = Nazecona) –> Nişanlı (Kadın)

Jestem zaręczony (T.O = Yestem zarençonı) –> Ben nişanlıyım   <- Erkekler için

Jestem zaręczona (T.O = Yestem zarençona) –> Ben nişanlıyım  <- Kadınlar için

Jesteśmy zaręczeni. (T.O = Yesteşmı zarençeni) –> Biz nişanlıyız.

Boşanmış, Dul

Rozwód (T.O =Rozvut ) –> Boşanma

Rozwiedziony (T.O = Rozvieconı ) –> Boşanmış       <- Erkekler için

Rozwodnik (T.O = Rozvodnik ) –> Dul erkek (Tam karşılığı: Boşanmış adam) 

Rozwiedziona. (T.O = Rozviecona ) –> Boşanmış <- Kadınlar için

Rozwódka (T.O = Rozvutka) –> Dul kadın (Tam karşılığı: Boşanmış kadın)  

Jestem rozwiedziony (T.O = Yestem rozvieconı) –> Ben dulum* <- Erkekler için

Jestem rozwiedziona (T.O = Yestem rozviecona) –> Ben dulum* <- Kadınlar için

*Not: Bu iki çevirinin anlamı “boşanmış”  olduğu halde, “dul” sözcüğünü bizim dilimize uygun olduğu için yazdım.

On jest rozwiedzony (T.O = On yest rozvieconı) –> O dul(dur) <- Erkekler için

Ona jest rozwiedzona (T.O =  Ona yest rozviecona ) –>  O dul(dur). <- Kadınlar için

Oni są rozwiedzeni. (T.O = Oni son rozvieceni) –>  Onlar dullardır.

Wdowa (T.O = Vdova) –> Dul kadın (Buradaki anlam “eşi ölmüş kadın”)

Wdowiec (T.O = Vdoveç) –> Dul erkek (Buradaki anlam “eşi ölmüş erkek”)