Günlük Aktiviteler

Erken kalkarım –>  Wcześnie wstaję (T.O = Fçeşne fstaye)

Traş olurum  –> Golę się (T.O = Gole şe)

Saçımı tararım  –>  Czeszę się (T.O = Çeşe şe)

Makyajımı yaparım –>  Maluję się (T.O =Maluye şe)

Alışveriş yaparım –>  Robię zakupy (T.O = Robye zakupı)

Her gün banyo yaparım –> Codziennie się kąpię (T.O = Tsocenne şe kompye )

Dinlenirim –>  Odpoczywam (T.O = Otpoçıvam)

Geç yatarım –>  Późno kładę się spać (T.O = Pujno kvade şe spaç)

Mışıl mışıl uyurum –>  Twardo śpię (T.O = Tfardo şipye)

Yemek yaparım –> Zmywam naczynia (T.O = Zmıvam naçınya)

Yemek pişiririm –> Gotuję obiady (T.O = Gotuye obiadı)

Evde otururum –> Siedzę w domu (T.O = şece vdomu)

Evde yemek yerim –> Jadam obiady w domu (T.O = Yadam obiadı vdomu)

Evi bakarım –> Zajmuję się domem (T.O = Zaymuye şe domem)

Evi toplarım –> Sprzątam mieszkanie (T.O = Şpşontam mieşkane)

Çamaşır yıkarım –> Robię pranie (T.O = Robye prane)

Çocukları bakarım –> Pilnuję dzieci (T.O = Pilnuye ciçi)

TV ve filmler izlerim –> Oglądam telewizję i filmy (T.O = Oglondam televizye i filmı)

Kitap ve gazete okurum –> Czytam książki i gazety (T.O = Çıtam kşionşki i gazetı)

Müzik dinlerim –>  Słucham muzyki (T.O = Svuham muzıki)

Bisiklet sürerim –>  Jeżdżę na rowerze (T.O = Yejce na roveşe)

Çiçekleri dikerim –> Hoduję kwiaty (T.O = hoduye kfiatı )

Çiçekleri sularım –>  Podlewam kwiaty (T.O = Podlevam kfiatı)

Yürüyüşe çıkarım –> Chodzę na spacery (T.O = Hoce na spatserı)

Zevk için koşarım –> Biegam dla przyjemności (T.O = Byegam dla pşıyemnosçi)

Çok yolculuk yaparım –> Dużo podróżuję (T.O = Dujo podrujuye)

Her gün yüzerim –>  Pływam codziennie (T.O =Pvıvam  tsocenne)

Düzenli olarak güneş banyosu yaparım –> Regularnie się opalam (T.O = Regularne şe opalam)

Kayak yaparım –>  Jeżdżę na nartach (T.O = Yejce na nartah)

Kart oyunları oynarım –>  Grywam w karty (T.O = Grıvam fkartı)

Sinemaya giderim –>  Chodzę do kina (T.O = Hoce do kina)

Üniversiteye giderim –>  Chodzę na uniwersytet (T.O = Hoce na universıtet )

Tiyatroya giderim –>  Chodzę do teatru (T.O = Hoce do teatru)

Ava giderim –>  Chodzę na polowanie (T.O = Hoce na polovanye )

Balık avlarım –>  Łowię ryby / Chodzę na ryby (T.O = vove rıbı / hoce na rıbı)

Diğer  

Arabamı kendim tamir ederim –>  Naprawiam samochód sam (sama)(T.O = Napravyam samohut sam (sama))

…… olarak çalışıyorum –>  Pracuję jako ….. (T.O = Pratsuye yako…. )

…….. bölümünde okuyorum –>  Studiuję ……. (T.O = Studyuye ……)

İyi bir maaş alıyorum –>  Dobrze zarabiam (T.O = Dobje zarabiam)

Sıkı / yoğun çalışırım –>  Ciężko pracuję (T.O = Çevjko pratsuye)

Kuyrukta beklerim –>  Stoję w kolejkach (T.O = Stoje fkoleykah)